Enter your starting address:

Tourist agency Festino
Miha Rojina - Director and department manager

OIB: 38701225404  
PDV-ID: HR38701225404
MBS040020588
I.K.: HR-C-52-040020588

Murvi 15
52466 Novigrad - Cittanova
Hrvatska - Croatia

Fax: ++385 (0)52 494 122
Cell: ++385 (0)98 576 323
Cell: ++385 (0)99 3512 613
Email: festino@festino.hr
Working hours: 09-17 

Agencija posluje u svojstvu organizatora, posrednika i trgovca kao i njegova ovlaštenja za ista.

OBAVIJEST O NADLEŽNOSTI:

Djelatnost turisti?ke agencije podliježe nadzoru Ministarstva turizma, Samostalni sektor turisti?ke inspekcije, 10 000 Zagreb, Trg Republike 8/I

OBAVIJEST O PRAVU PODNOŠENJA PISANIH PRIGOVORA:

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu ?l. 21, St. 1, NN 130/17, obavještavamo cijenjene potroša?e da svoje prigovore ukoliko nisu zadovoljni našim uslugama mogu dostaviti putem pošte na adresu sjedišta, putem elektroni?ke pošte, telefaksom, upisom u Knjigu prigovora koja se nalazi u objektu. Primitak pismenog prigovora potvrdit ?emo bez odga?anja pismenim putem te odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od zaprimanja.


Trgova?ki sud Rijeka – temeljni kapital od 20.000,00kn upla?en u cijelosti